Teslimat ve İade Koşulları

İyi Fikir Yazılım alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

Taraflar arasındaki ihtilafların giderilmesinde Eskişehir Mahkemeleri, Eskişehir İcra Daireleri ve Eskişehir'de bulunan yetkili makamlar yetkilidir.